Fiska på Öland

Mycket vatten flyter runt Öland

ölandDen som befinner sig i Sveriges minsta landskap Öland, har aldrig långt till havet. Det brukar vara så att den som har nära till vatten av hävd utövar fiske. Så är det nog i många fall med den inhemska befolkningen, men även turister söker sig till Öland för att nöjesfiska. Tyvärr har fiskbeståndet minskat de senaste fyrtio åren vilket har sina orsaker. Detta beror på den stora mängden fosfor och kväve som det omgivande Östersjöhavet har drabbats av genom utsöndring från fabriker, jordbruk och trafik. Men det finns engagerade människor som vill ändra på saken och vända trenden. De flesta av dem är involverade i Ölands trolling & sportfiskeklubb. Dess cirka femtio medlemmar arbetar med fiskvårdande åtgärder som att genomföra ingrepp i ett antal bäckar som rinner på ön från och till havet. Detta görs för att underlätta leken som är grunden för fortplantningen då det gäller havsöring och gädda.

Paradis för fisk och fiskare

Föreningen menar att om beståndet ökar går det att locka många fler både utländska och inhemska fiskare att komma till ön. Visserligen finns idag ett tämligen brett utbud av fiske runt ön, men med ökat bestånd kan ett fiskeparadis skapas.

fiskarDet bästa fisket i dagsläget är norra Ölands kuststräckor, där det finns flera goda platser för havsöring. Havsöring har inga restriktioner, det finns inga förbud mot fiske och bästa perioden är på våren i månaderna mars, april och maj. Det anses att havsöringsfisket är strålande i denna del av Östersjön och den fiskas med fördel på fluga om det inte blåser för mycket. Men då kan man slå om till dobbelfiske. Rejäla gäddor, inte sällan på mer än tio kilo kan fångas i Grankullaviken. Bäst gäddfiske bedrivs mot hösten efter sommaren, det vill säga slutet av augusti till oktober. Förbud mot fiske av gädda råder under lekperioden som infaller från första april till och med sista maj.

Utöver det populäraste fisket med havsöring och gädda kan man runt Ölands kust fånga flera olika fiskar. Flundra går utmärkt med endast krok, sänke och bete. Sik och abborre kan vara lite knepigare. Torskbeståndet har ökat och även id går utmärkt att fånga.


by