Fiska i Sverige

Ta seden dit du kommer

Svenskar och nordbor i allmänhet har ett stort fiskeintresse. Detta delas även med stora

Attempting to find a project crafting provider who continuously provides in time? We provide top-notch outstanding beneath good ensures best essay writing service.

delar av övriga världen. De som bor nära vatten har en viss fördel men exempelvis stadsbor som i Stockholm kan numer fiska från många av stadens broar. Vill man ut i naturen, campa och fiska finns det mängder med smultronställen beroende på vilken typ av fiske man vill utöva. Den som inte riktigt vet vart kosan skall ställas kan leta sig in på till exempel ifiske.se. I dessa elektronikens dagar går det till och med att lösa fiskekort online. Men att inneha ett fiskekort innebär inte att allting är fritt fram. Vissa restriktioner finns och alla fiskare bör iakttaga god fiskesed i vad som gäller aktuellt vatten. Runt Öland bör exempelvis havsöringen som fångas på vissa tider av året släppas tillbaka i vattnet. Detta har med lektid att göra och i vart fall är fisken oätlig, varför det är bättre att värna om beståndet.

Finansiering av fiskbestånd

Avgifterna för fiskekort i de sjöar och vatten var de krävs går till fiskbefrämjande åtgärder som att plantera in nya yngel eller kalkning. Det finns även ytterligare åtgärder som krävs i en del vatten beroende på de aktuella förhållandena. Som nämnts kan fiskekort köpas online och därtill via SMS, men i annat fall kan de införskaffas direkt av ägaren eller dennes ombud. Vid exempelvis en stugby med fiskesjö intill är det vanligtvis i stugbyns eller campingens reception som kortet kan köpas. Med fiskekorten följer de regler som gäller i aktuellt fiskevatten och reglerna bildar ett avtal då kortet köps.

Fiske i lönndom

Tjuvfiske är olagligt och kan leda till åtal. Vanligast är att tjuvfiskaren fälls med böter men för några år sedan fick fiskevårdsföreningarna tillstånd att debitera en kontrollavgift direkt av den fiskare som bryter mot reglerna. Detta gäller

A tutorial crafting matters are settled inside of the click on. Our personalized creating services lets you satisfy a person’s paper circulation on-time essay writer service.

såväl tjuvfiskare som de fiskare som inte helt följer föreningens regelverk. Däremot är det senare fallet inte att betrakta som brott mot lagen. Men gäller det sådana överträdelser där fiskare som tagit upp fler fiskar än vad som stipulerats, vilket är markerat på fiskekortet och kallas “bag limit”, cilket kan fritt översättas till “fiskväskans gräns”. En sådan överträdelse kan i vissa fall anses som lagbrott eftersom det då är brott mot lagen om fiske. Man får dock förutsätta att överträdelsen avser väldigt mycket mer än gränsen. Skulle en fiskare dra upp en fisk för mycket kan det vara blott ett misstag.

Trivas som fisken i vattnet

Men i stort sett är brott mot reglerna petitesser i sammanhanget då säkerligen nittionio procent av alla fiskare är renhåriga. Rätten att fiska är lika mycket en skyldighet som rättighet. Fisket är i första hand et fritidssysselsättning, en avkoppling och ett sätt att komma ut i naturen men samtidigt något att ha för händer. De som enbart nöjer sig med att promenera, strosa och på det sättet njuta av moder natur har helt enkelt inte den böjelse som sportfiskaren har. Tur är väl det för då räcker alla sjöar och fiskevatten inte till åt de intresserade. Och det kan med lätthet konstateras att fiskeintresset i Sverige är mycket stort.


by