Fisketävlingar i Sverige

Duktiga utövare av vilken sport det än månde vara vill gärna mäta sina färdigheter mot andra, de vill helt enkelt tävla. I det avseendet skiljer sig inte sportfiskare från andra. Nu är fiske ett vitt begrepp och det tävlas i många olika tävlingar och på massor med varierande sätt. Sveriges Sportfiske- och Fiskvårdsförbund är huvudarrangör för svenska mästerskap och handhar landslag samt är förbindelselänk för alla internationella tävlingar i de officiella klasserna. SM-tävlingar och andra stortävlingar sköts av klubbar och distrikt under överinseende av förbundet. Därutöver finns en hel radda med inofficiella tävlingar land och rike runt. Den oinsatte anser kanske att fiskfångster är “bara tur”. Men att så faktiskt inte är fallet kan de många som prövat sporten intyga. Det krävs således en hel del än endast tur för att lyckas bra. Se bara på sportfiskaren som regelmässigt har frysen full av egen fångst, fast de flesta av dessa fångats utanför tävlan. Men alla fisketurer är träningspass precis som i alla andra sporter, övning är det enda som ger färdighet vid sidan om kunnighet och lite fallenhet.

sportfiskareSvenska Sportfiske- och Fiskvårdsförbundet har på sitt program följande grenar: Internationellt mete, mormyska, flugfiske, trolling, kustfiske, havsfiske samt pimpel och mete. För den icke fiskeintresserade påpekas att mormyska är ett slags pimpel med särskilda krokar som kanske även kan kallas drag. Som regel avgörs tävlingar inom en viss tidsrymd och störst sammanlagd vikt vinner. De inofficiella tävlingarna skiljer sig oftast med att där mäts fiskens längd istället för att de läggs på våg. Svenska mästerskap som arrangeras av någon klubb avgörs oftast först i olika kvaltävlingar som går av stapeln på olika orter, distriktsvis. Det vill säga att tävlingsverksamheten motsvarar den gängse som råder inom idrott och annan sport. Förbundet har en särskild tävlingskommitté samt en konsulent som verkar på förbundets kansli.

Traditionellt mete är en gren som har flera sorters tävlingar på många nivåer, som distriktsmästerskap och andra distrikts- och klubbtävlingar. I reglerna anges att inga spön får vara uppackade när tävlingen börjar, vilket sker efter vid startsignalen när alla fiskare finns på sin plats. Innan starten får vattenytan inte röras utom för att loda djupet på respektive plats. Platserna är lottade och markerade med motsvarande siffra, exempelvis tävlar fiskare med nummer fem på plats fem. Denna fiskeplats begränsas av nästkommande platssiffra och cheap paper writing service så vidare. Det är bara tillåtet att använda ett spö i taget försett med en enkelkrok. Och som sagt, när tävlingen blåses av vinner den med mest fiskvikt.


by