Fiskeutrustning

Klia på fisken

Visserligen finns en del fantastiska historier, de flesta helt sanna faktiskt, om människor som fångar fisk med händerna. Men de flesta använder redskap för att sportfiska, husbehovsfiska eller maximalt utrustade som fångstbåtar för kommersiellt fiskande. Beträffande fångst med händerna som enda redskap kan detta bäst symboliseras vid fångst av havskatt i USA:s sydöstra del. Det beskrivs hur fisken blir “självsäker” när man kittlar den på buken eller bara vickar med fingrarna när fisken är researchpaperwriter intill. Detta förutsätter att människan ligger på strandbanken intill vattnet, ovanför fisken. Det låter som ett ganska trevligt sätt men de flesta fritidsfiskare föredrar nog spön.

Att gå till botten med saken

Mete och pimpling kan betraktas som de enklaste fångstredskapen även om det förekommer fiske med bara en lina och krok. Pimplingen blir lite mer aktiv gentemot mete då pimplaren rycker och knycker lite med sitt korta spö. Den som metar kan använda ett ganska långt spö och det kan göras med eller utan flöte beroende typ av fiske. Det finns speciella spön för mete vilka förr ofta var av bambu men numer består av kompositmaterial. Sportfiskare med kastspön kan även med fördel använda detta spö för mete, vilket de gör om omständigheterna är bättre för mete än kast. För trolling eller dragrodd används särskilda spön som inte lämpar sig för vanligt kast. I övrigt kan en välsorterad sportaffär erbjuda fler olika specialspön för särskilt angivet fiske som exempelvis feederspön som är framtaget just för bottenmete.kastspö

Full rulle

Det viktigaste i utrustningen för kastspön är rullen. För mer än åttahundra år sedan avbildades en fiskare med spö som var utrustad med en rulle på en asiatisk målning. I modernare tider har rullen utvecklats med komplicerade detaljer som kan betraktas som utsökt ingenjörskonst. Sportfiskaren vårdar vanligtvis sin rulle med kärlek och omsorg. Rullen finns i olika typer varav den vanligaste är haspelrullen. Andra typer av rullar kan vara exempelvis multiplikatorrulle, flugrulle eller baitrunner.

Tillverkare av haspelrullar finns i stort sett över hela världen. I Sverige kan ABU nämnas som förmodligen är det mest kända märket här, ABU-Garcia AB och Fladen Fishing AB. Haspelrullen är uppbyggd på ett intrikat sätt för att linan skall löpa smidigt både vid utkast och vevning hem. En bygel som ligger mot toppen av rullen fälls uppåt före utkastet och sedan gäller det att släppa linan vid rätt tillfälle så att den löper ut till önskat avstånd och riktning. Därefter vevas linan tillbaka så att betet släpas i vattnet på avsett djup så att fisken kan nappa. Rullens vev brukar ha fästen för att kunna flyttas så att den kan användas både av höger- och vänsterhänta. Den näst mest använda rullen är en så kallad multiplikatorrulle eller multirulle som den också kallas, vilken anses vara lite besvärligare att lära sig hantera.


by