IGFA

fiskeloggaIGFA står för “International Game Fish Association” och är som namnet avslöjar en världsomspännande organisation med säte i Florida. Just Florida anses som sportfiskarens paradis vilken har en mängd vatten som är särdeles fiskrika och som lockar mängder med sportfiskare från hela världen. Så det är väl naturligt att IGFA har sitt huvudkontor i det här distriktet. Cirka nittio länder är medlemmar i organisationen och på dess kongresser sänder dessa länder omkring trehundra representanter för att delta. Människorna inom sammanslutningen fungerar som ambassadörer för organisationens intressen som främst ligger i främjandet av fiske. Detta sker genom forskning vilket bland annat innefattar märkning av fiskar för att kunna se dess rörelsemönster vilket ger forskarna bättre kunskaper om olika arter. Alla delegater framför på kongresserna sin syn på fisket och den utveckling som råder i dennes region. Internationellt samarbete omfattar bland annat fiskbestånd, utrustning och dess kommersiella aspekter för att sprida kunskap och insikt i olika förhållanden världen över.

IGFA sätter upp mål med filosofier och avsikter i program för framtiden och det förväntas att representanterna och dess medlemsländer följer de beslut som fattas på kongresserna. För att väcka extra uppmärksamhet till IGFA:s arbete håller organisationerna listor och register över världsrekord för olika fiskeklasser. Allt detta finns på deras hemsida och där kan även medlemsländerna länka till lokala intressen som fisketidningar etc. Svensk representant är Johan Pettersson från Örnsköldsvik.

IGFA bedriver i samarbete med sin huvudsponsor Mercury Marine, en utbildning för sportfiskare. Där utbildas det i teknik, hur man skaffar sig information om fisken och fiskeplatser och det är även en plats för att få ta del av erfarenheten från skolans lärare. Lärarna utlovas vara bland de bästa “Captains” som finns att uppbringa i södra Florida. Skolan heter “School of Sportfishing” och den hugade kan via IGFA:s hemsida skaffa sig information om skolan och kan sedan kanske skaffa sig utbildning för att fånga än större fiskar.


by