Mete

Huckelberry Finn

Huck-and-jim-on-raftDet är lätt att föreställa sig metande figurer som exempelvis Mark Twains Tom Sawyer, lättjefullt och avkopplande. Så kanske den förhärskande bilden av metande män ser ut. För det är väl mest män som metar? Det är sällan man ser kvinnor som fiskar men det kommer säkert att bli mer vanligt med tiden. Dock måste det redan nu finnas arter av detta kön som finner nöje, avkoppling och trivsel med detta tidsfördriv, hobby eller vad man nu sätter för epitet på mete. Förr i tiden var det nog mer vanligt att kvinnor fiskade, särskilt om männen drog ut i krig och de blev lämnade utan mansfolk. Det finns romaner om dessa förhållanden på Bohuskusten under 1700- och 1800-talet. Men då var fisket och metet mer för överlevnads skull och inte som dagens fritidsnöje. Men hur som helst är fiske med metspö försedd med lina och krok den äldsta dokumenterade typen av fiske med handredskap.

Sitta bakom flötet

Mete kan delas in efter typ av fisk som avses att fångas, som vitfisk, rovfisk eller ädelfisk som blir mer och mer populärt. Det går även att katalogisera mete för slag av redskap som används, som exempelvis det vanligaste, toppknuten fast rev och med krok. Därtill går det även att dela in metet efter plats, som exempelvis bäckmete eller mete från roddbåt på sjö. Bäckmete sker som regel efter öring eller röding i mindre åar eller vida bäckar. Metet sker med långa spön med reven knuten i toppen och utan flöte. Dessa vattendrag är som regel belägna på myrar eller i fjällen och ibland kan öring och röding även finnas djup inne i mörka skogar.

Broarnas riddare

skesholmenPå senare tid har fisket i städer blivit allt populärare. I Stockholms numer rena vatten finns otaliga möjligheter att meta och på vissa platser står fiskare med sina spön tätt samman, var och en på sin inmutade plats. Det sägs att fisken nedanför dem står lika tätt packade. Staden är indelad i fiskezoner varav kan nämnas Slussen, Djurgården, Skeppsholmen och Norrström bland andra. Från den sistnämnda, Norrström, har flera rekord rapporterats. Men staden har även en del restriktioner och regler som den fiskeintresserade måste lära sig för att få meta där.


by