Olika typer av sportfiske

Precis som många andra huvudgrenar kan sportfisket delas in i olika typer. På vintern är kanske pimpling mest populärt. Pimplingen kan jämställas med sommarhalvårets mete. Andra typer av sportfiske är spinnfiske eller flugfiske, och ytterligare en genre är trolling, det vill säga motorbåt med spö på drag vilket i mindre sjöar kan jämföras med att ro drag.

Borrat och klart

På vintern hålls ofta tävlingar i pimpling. Då borras ett hål i isen där fiskelinan sänks ner. Man använder som regel blänke till kroken och med linan snurrad över handredskapet, oftast ett kort spö, gör fiskaren små knyckar vilket skall få fisken att svälja betet. Pimpling kan utövas även under isfria delar av året och mest då från båt. Pimpling skall inte förväxlas med pilk, visserligen används en rev, sänke och krok men detta görs utan spö. Pilk används mest vid torskfiske och även abborre fångas ibland med pilk, men det är ganska ovanligt.

Fiskeredskap

fiskespöVid spinnfiske används ett långt spö med minst 50 meters rev och som bete används olika drag. Dessa kallas skeddrag, jiggar, wobblers eller spinnare. Det kanske viktigaste redskapet för spinnfiske är själva rullen som linan löper i. Dessa ingenjörskonstens små under är lika intressanta för många sportfiskare som IT och elektronikprylar är för andra. Den vanligaste är haspelrullen som har ett antal viktiga delar varav spole, backspärr och slirbroms är några. När fiskaren kastar ut linan sker detta med hjälp av centrifugalkraften och då gäller det att ha en teknik som gör att linan med draget far i den riktning och längd som man har tänkt sig. Platsen där draget skall slå ner är då på den plats där fisken förhoppningsvis befinner sig.

Gäddfiske är en annan stor sportfiskegren både i större sjöar och vid kusten till Östersjön. Vikar och öar är bästa vattnen och på en del ställen planteras gäddyngel ut. Gäddfisket är vad som inom boxningen benämns som tungviktsklass. Stora gäddor på över tio kilo är inte ovanligt, rekorden ligger på över tjugo.


by