Pimpling

Fiskeklubb utan klubba

För vinterfiske i Sverige och Norden är pimpling vanligast. Förr i tiden kunde metoder som klubbning användas främst för fångst av lake, men det är knappast förekommande längre. Detta var en medeltida metod som gick ut på att bedöva fisken genom slag mot isen. Användandet av gäddsaxar är en annan variant av vinsterfiske men den anses som tämligen plågsam för gäddan om fiskaren som satt ut saxen inte genast vittjar fällan. En avart till pimpel är angelfiske där man använder en lina med krok och angeldonet, en så kallad vippa fästes i en liten snöhög ovanför ishålet. Man kan sedan se eller höra från håll om det nappar. På så sätt kan en fiskare ha flera hål samtidigt. Vanligtvis används fiskbitar som bete, levande fisk är inte lagligt att agna med.

Trix och knyck

Pimpla i detta fall avser vinterfiske på frusen is och inte den stekel som heter pimpla. Ute på isen borrar fiskaren ett hål där fisket skall ske. Isborren kan vara manuell eller motoriserad

Painless and straightforward British Essays relating to a variety of familiar subject areas for kids along with Pupils. Discover Essay or dissertation Subject areas for English tongue and Paper options designed for Youngster writing help.

och borren kan variera för att ta upp hål på någon decimeter i diameter upp till cirka två och en halv. Själva fiskeredskapet är ett kort spö vilken fiskaren håller med ena handen. Detta spö kallas för pirk eller pimpel, vilket kan förväxlas med fiskemetoden pilk, vilket är fiske med enbart lina som hålles i handen.

Tricket med pimpel är tekniken som fiskaren använder, som innebär ett knyckande med handleden så att blänket nere i vattnet rör sig på ett sådant sätt att fisken lockas att hugga tag i det. Det är brukligt att pimpelfiskaren sitter på en avsedd pall eller ibland en spark eller andra redskap på medar. Söderut är den vanligaste fångstfisken abborre medan det längre norrut mest pimplas efter röding.

Urlakat

Lake är en annan fisk som det kan pimplas efter. De vintrar när isarna lägger sig på Vättern är det främst pimpling efter lake som anordnas där. Förr i tiden förekom ofta fiske från små hus som kallades “lakabusar”. Det var en liten koja byggd av olika träslag där pimplaren kunde skydda sig mot väder och vind under fisket. Lakabusen kunde till och med vara försedd med vedkamin för bekvämlighetens skull.


by