Sveriges bästa fiskeplatser

Det är fisket som är viktigast – inte fångsten

sjöMörka sjöar i norr med inplanterad fisk anser många vara det bästa fisket, kombinerat med en trevlig camping intill där man får råd och tips för bästa fångst. Många andra gillar samtidigt öppnare vatten som stora sjöar eller hav, kanske är det då havsöringen som lockar. Andra gillar de senaste årens stora fluga – inte flugfiske då, utan – trolling. Så för att avgöra var de bästa fiskeplatserna i landet finns måste man först bestämma inriktning. Mete är kanske den enklaste sortens fiske och av många ansedd som den mest avkopplande. Det är även den äldsta kända metoden för fiske med fångstredskap. Med ett fiskespö och metrev försedd med flöte, sänke och krok kan denna metod användas mot olika typer av mål. Beroende på vatten väljer man bete efter fisksort: rovfisk, vitfisk eller ädelfisk. Här förordar många erfarna fiskare att fiska i bäck efter bäcköring eller bäckröding. Då används långa spön och agning med mask men inget flöte. Gott flugfiske bedrivs exempelvis i Solbergsbygden i Västernorrlands län.

Lägg och ta

Många av platserna är så kallade P&T:s, “Put and take”, vilket innebär inplanterad fisk. Men trots det tas inte några större avgifter ut på dessa platser. Som exempel kan nämnas veckokort för under tvåhundra kronor vilket berättigar till “en bag” om tre ädelfiskar per dygn och bestämmelsen att fisket skall ske med handredskap. Det finns även abborre och gädda i sjöarna Byxsjön, Åbosjön, Svarttopptjärnarna, Åselsjön med flera av sjöarna i detta fiskrika område. Av många ansedda som det absolut bästa fisket i Sverige. I närheten av Solbergsbygden finns bland andra sjöar även Svartsjön, Storsjön och Metartjärn.

Har du sett harr

I Örnsköldsvik förordas strömfiske college essay writer för öring eller harr. Detta fiske sägs vara bäst under sensommaren men efter den 15 september är det stopp för för öring och lax. Mitt på dagen anses vara gott fiske för kastspö uppemot tio fot eller med teleskopspö. Som bete förordas mask, jigg eller lättare drag av skedda eller spinnare. För flugor rekommenderas tre stycken med några decimeters mellanrum. Fiskaren anmodas även att smyga och att visa sig så lite som möjligt. Den som inte är van vid strömfiske råds att inhämta tips.

Gammal vik

Söderut basuneras om gäddfisket i Gammelbyviken, Västerviks kommun. Där sätter man årligen, sedan 1930-talet ut ett stort antal gäddyngel som ger ett helt otroligt fiske. Förespråkare menar att svenskarna är blinda och inte förstår hur detta fiskeparadis är och samtidigt besöks det av utländska gästfiskare från när och fjärran. Även havsöringar förekommer rikligt här.gammelby


by