Trollingplatser på Öland

Här är det drag i fisket

Fiske med drag eller trolling som det även populärt kallas, bedrivs vanligtvis för laxfiske och då till stor del på östra och södra kusten när vi talar om Öland. Källa Hamn eller Kårehamn är ett par av de utgångsplatser som används. Trollingen har olika förutsättningar vid olika tider på året. Vanligtvis i början och slutet av säsongen kan det bli knepigt då språngskiktet är tjockt. Med språngskiktet avses det vattenskikt som växlar beroende på årstid. I skiftet juli – augusti blir det bättre och då är språngskiktet endast några meter. Sedan gäller det att hitta rätt ställe för dagen. Så här resonerar en erfaren fiskare, fritt citerat: “ibland kan det vara Kappeludden, men där kan det ofta vara dyigt”. Samtidigt förordar andra fiskare platser på östra sidan. Bäst är det att trolla med guider som har god kännedom och näsa för var laxen kan gå till.

Lekande lax

laxVidare är det är mycket strömt i kustbandet utanför Öland så farten bör avpassas. Normalt drygt två knop och det finns platser utanför kusten där botten sluttar ner mot sjuttio meters djup eller mer. Oftast provar man inte trolling under mars eller april då fisket med havsöring är så mycket bättre, som angivits är eftersommaren bättre för denna typ av fiske. Bäst är september, men slutet av augusti och ibland en bit in i oktober fungerar även det. Laxen vill gärna loss efter hugg och det kan innebära att den rusar många hundra meter och hoppar högt över vattenytan. Det blir ett trevligt äventyr men naturligtvis kan man även fånga havsöring på trolling. Platser som nämnts, Kappeludden exempelvis, kan kompletteras med området runt Tämman och Tån, tre till fem distansminuter öster om Trollskogen, norra udden. Söderut i Kalmarsund på Ölandssidan eller runt Ölands södra rev är platser där trolling skett med goda resultat, särskilt området mellan ostprickarna öster om revet. Vidare rekommenderas området mellan Grönhögen och fyren Långe Jan. Grankullaviks Fritidsby har stugor nästan direkt vid havet, idealiskt för sportfiskaren och närheten till hamnar gör att även trolling kan utgå härifrån. Strandspinning vissa dagar och trolling någon annan kan ge den idealiska upplevelsen för sportfiskaren.


by