Vem har rätt att fiska?

Fiskerätt – inte maträtter med fisk

fiskekort11Allemansrätten innebär en rätt att färdas över och vara på privatägd mark, samt att plocka bär eller svamp, med vissa restriktioner. Men vad det gäller vatten och rätten till fiske råder andra regler. Förr i tiden var dock fiskerätten hårt reglerad där allt fiske befanns vara kronfiske, det vill säga att endast staten hade rätt att bestämma. Numer är fiske på allmänt vatten fritt men med vissa restriktioner. Exempelvis kan det vara förbjudet att fiska under vissa perioder eller att fisket kräver särskilt fiskekort. Detta avser fritidsfiske eller sportfiske som det även kallas. Detta omfattar fiske för nöjes skull eller för husbehov och om det sker med handredskap. Att fiska i kommersiellt syfte är reglerat och det kräver licenser. Så att ge sig ut för att lägga nät och sedan sälja fångsten är inte att rekommendera, då det är ett lagbrott såvida man inte har custom paper writers rättigheter. Det finns sjöar som är privatägda, då de ingår i en egendom och där bestämmer ägaren över fisket i sitt vatten.

Ägare av vattenmängder

I Sverige finns cirka 300 000 ägare av fiskevatten. Dessa vatten är antingen insjöar eller kustområden. Beträffande insjöarna är vissa delar av Storsjön, Hjälmaren, Mälaren samt Vänern och Vättern fria fiskevatten. Största delarna av enskilda vatten ingår i fiskevårdande organisationer eller samfälligheter. Det finns dessutom tre förbund där fiskevattenägare är organiserade. Fiskevårdsområden i Sverige är totalt cirka sexhundra stycken, där olika företag, stiftelser och enskilda ingår. De arbetar för att utveckla och förvalta dessa fiskevatten sett ur fiskerättens olika aspekter, vilka kan ligga både i ekonomiska och biologiska värden.

Lösa licens

Således är den som löser en sportfiskelicens för en viss tid och i ett specifikt vatten med och bidrar till bibehållandet av fiskebeståndet, samtidigt som denne tillfredsställer sitt fritidsnöje och kanske även njuter av den goda fisken över elden. Som nämnts är vissa större sjöar och delar därav fria för fiske och detta gäller även för Östersjön. Men det finns samtidigt restriktioner angående fångst av exempelvis gädda på Öland eller i en del kustvikar. Under två månader under våren får man inte fiska gädda, men i övrigt är det fritt fram. Även fisket för abborre och havsöring är fritt och dessutom mäkta som populärt i vattnen runt Öland.


by